ĐÁP ÁN 15 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA TẬP HUẤN CÁNH DIỀU

ĐÁP ÁN 15 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA TẬP HUẤN

SÁCH GIÁO KHOA TOÁN HỌC 10

(BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)

Câu 1. Một trong những nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều là gì?

A. Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi.
B. Chú trọng luyện thi.
C. Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS.
D. Dạy học phân hóa.

Câu 2. Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều thường bắt đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Trải nghiệm, khởi động
B. Phân tích, khám phá, rút ra bài học
C. Thực hành, luyện tập
D. Củng cố, vận dụng

Câu 3. Phần lớn các bài học trong Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. Một mệnh đề toán học.
B. Một tình huống thực tế có bối cảnh thực.
C. Một mệnh đề.
D. Một mệnh đề chứa biến.

Câu 4. Điều 4.Thông tư 22: Đánh giá căn cứ vào:

A. Sách giáo khoa.
B. Yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
C. Sách bài tập.
D. Sách giáo khoa và Sách bài tập.

Câu 5. Thời lượng thực hiện chương trình môn Toán lớp 10 (không bao gồm chuyên đề tự chọn) trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết.
B. 140 tiết.
C. 175 tiết.
D. 210 tiết.

Câu 6. Nội dung nào sau đây đã giảm tải và không còn trong chương trình môn Toán 2018, lớp 10?

A. Phép cộng vectơ.
B. Định lí côsin.
C. Định lí sin.
D. Công thức tính trung tuyến trong tam giác

Câu 7. Nội dung nào sau đây đã giảm tải và không còn trong chương trình môn Toán 2018, lớp 10?

A. Những hàm số lượng giác cơ bản.
B. Hàm số bậc hai.
C. Bất phương trình bậc hai.
D. Phương trình quy về bậc hai.

Câu 8. Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều đã giới thiệu phần mềm toán học nào trong những phần mềm sau đây?

A. Phần mềm MathType.
B. Phần mềm Latex.
C. Phần mềm Geometer’s Sketchpad.
D. Phần mềm GeoGebra.

Câu 9. Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều có cách tiếp cận mới (so với sách giáo khoa Toán 10 năm 2020) đối với khái niệm nào trong những khái niệm sau đây?

A. Vectơ bằng nhau.
B. Tích vô hướng của hai vectơ.
C. Vectơ-không.
D. Toạ độ của một điểm.

Câu 10. Khái niệm nào trong những khái niệm sau đây mới được đưa vào Chương trình môn Toán Lớp 10 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018)?

A. Phương trình.
B. Bất phương trình.
C. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên.
D. Bất đẳng thức.

Câu 11. Các chương trong Sách giáo khoa Toán 10, Tập 1 bộ sách Cánh Diều là:

A.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.
Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chương III. Hàm số và đồ thị.
Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ.

B.

Chương I. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.
Chương II. Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton.
Chương III. Ba đường conic và ứng dụng.

C.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.
Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chương III. Hàm số và đồ thị.
Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác.
Chương V. Vectơ.

D.

Chương V. Đại số tổ hợp.
Chương VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất.
Chương VII. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 12. Các chương trong Sách giáo khoa Toán 10, Tập 2 bộ sách Cánh Diều là:

A.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.
Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chương III. Hàm số và đồ thị.
Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ.

B.

Chương I. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.
Chương II. Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton.
Chương III. Ba đường conic và ứng dụng.

C.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.
Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chương III. Hàm số và đồ thị
Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác.
Chương V. Vectơ.

D.

Chương V. Đại số tổ hợp.
Chương VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất.
Chương VII. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 13. Các chuyên đề trong Chuyên đề học tập Toán 10 bộ sách Cánh Diều là:

A.

Chuyên đề I. Mệnh đề toán học.Tập hợp.
Chuyên đề II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chuyên đề III. Hàm số và đồ thị.
Chuyên đề IV. Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ.

B.

Chuyên đề I. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.
Chuyên đề II. Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton.
Chuyên đề III. Ba đường conic và ứng dụng.

C.

Chuyên đề I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.
Chuyên đề II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chuyên đề III. Hàm số và đồ thị.
Chuyên đề IV. Hệ thức lượng trong tam giác.
Chuyên đề V. Vectơ.

D.

Chuyên đề V. Đại số tổ hợp
Chuyên đề VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất.
Chuyên đề VII. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 14. Nội dung ‘Góc nhìn của người lái xe tải’ được giới thiệu ở chủ đề nào trong sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều?

A. Hệ thức lượng trong tam giác.
B. Vectơ.
C. Chủ đề 1.Đo góc (Hoạt động thực hành và trải nghiệm).
D. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là một yêu cầu cần đạt trong chương trình phổ thông môn Toán 2018 lớp 10?

A. Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề.
B. Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề chứa biến.
C. Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề.
D. Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề toán học.

ĐÁP ÁN_15 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA TẬP HUẤN
SÁCH GIÁO KHOA TOÁN HỌC 10 
(BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)

Quý thầy cô đóng góp tài liệu cho Thư viện Stem-Steam vui lòng gửi về:​

-> thuvienstemsteam@gmail.com
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Để tiếp thêm kinh phí cho nhóm không ngừng cập nhật tài liệu, thầy cô có thể ủng hộ vào số tài khoản:

Ngân hàng MB BANK (QUÂN ĐỘI)

Chủ tài khoản: TRAN VAN HIEU

Số tài khoản: 3420119778699

Scroll to Top
Scroll to Top

THƯ NGỎ

Thưa thầy cô để có điều kiện lập, duy trì Website chất lượng tốt, xây dựng kho tài liệu mới liên tục sẽ rất cần công sức tâm huyết và kinh phí. Do đó, chúng em xin ủng hộ kinh phí tùy tâm của các thầy cô, các mạnh thường quân để dự án này được thành công, là mái nhà của giáo viên trên cả nước cùng tìm đến.

Ngân hàng MB Bank (Quân Đội)
Số tài khoản: 
3420119778699
Chủ tài khoản: TRAN VAN HIEU