Ứng dụng dạy học

Giới thiệu iSpring Suite 10 Việt hóa iSpring Suite 10 là một ứng dụng ấn tượng cho phép người dùng tạo các khóa học trực tuyến (bài giảng e-learning) trong nhiều sự kiện và ghi âm khác nhau. Ứng dụng này có các tính năng mạnh mẽ và nâng cao để tạo các khóa học, […]

Giới thiệu phần mềm chuyển Pdf to Word Nitro Pro 10 Nitro Pro là một công cụ mạnh mẽ để tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi các tài liệu PDF và đặc biệt là phiên bản key Nitro Pro 10 mới được cập nhập này sẽ có nhiều tính năng mới. Phiên bản Key Nitro Pro 10 thực sự

Giới thiệu E-learning E-Learning (viết tắt của Electronic Learning) là một thuật ngữ mới. Hiện nay theo các quan điểm và dưới các hình thức khác nhau có rất nhiều cách hiểu về E-Learning. Hiểu theo nghĩa rộng, E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việchọc tập và đào tạo dựa trên công

Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô link tải phần mềm Scrble Ink miễn phí và hướng dẫn cài đặt chi tiết nhất. Giới thiệu Scrble Ink – Phần mềm Srcble Ink là một phần mềm bảng vẽ rất đơn giản dễ dùng, thích hợp trong giảng dạy online. Phần mềm có thể kết

Tổng hợp các phần mềm dạy học tốt nhất dành cho giáo viên: tạo sơ đồ tư duy, imind map, scrible ink miễn phí , thời khóa biểu …. Sơ đồ tư duy Imind map https://drive.google.com/file/d/1yvTzSEZ7jUw7UG2k2J2jLSPkQIL_hd9G/view?usp=sharing Tool hàng loạt tạo slide powerpoint https://drive.google.com/drive/folders/186qsHILpT5q8sGCZS9RfErLAXhBP0TEp?usp=sharing Scrible Ink miễn phí https://drive.google.com/drive/folders/1qNmjJpncmlCfgMN6-bYgjxiuDjiIoOqe?usp=sharing Quản lí nề nếp học sinh https://drive.google.com/drive/folders/1CQN5DxgSvBM8mU1TGDKYJy56dTnCM_2w?usp=sharing

Scroll to Top
Scroll to Top