Khoa học kĩ thuật

Các phiếu, hồ sơ dự thi khoa học kĩ thuật của giáo viên và học sinh. Hướng dẫn cách viết, cách nộp dự án khoa học kĩ thuật hay nhất

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI HƯỚNG DẪN KHKT Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI HƯỚNG DẪN KHKT – Khoa học kĩ thuật, thầy cô tải về để sử dụng nhé. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI HƯỚNG DẪN […]

BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG KHKT Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG KHKT – Khoa học kĩ thuật, thầy cô tải về để sử dụng nhé. BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG KHKT Ngoài ra thầy cô có thể tìm thêm tài liệu nghiên cứu khoa học

01. HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO KHKT Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 01. HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO KHKT – Khoa học kĩ thuật, thầy cô tải về để sử dụng nhé. 01. HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO KHKT Ngoài ra thầy cô có thể tìm thêm tài liệu nghiên

01. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHKT. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 01. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHKT. – Khoa học kĩ thuật, thầy cô tải về để sử dụng nhé. 01. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ KHKT Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ KHKT – Khoa học kĩ thuật, thầy cô tải về để sử dụng nhé. TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ KHKT Ngoài ra thầy cô có thể tìm thêm tài liệu nghiên cứu khoa học

01. HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI KHKT. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 01. HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI KHKT. – Khoa học kĩ thuật, thầy cô tải về để sử dụng nhé. 01. HƯỚNG

NGHIÊN CƯU KHKT CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô NGHIÊN CƯU KHKT CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC – Khoa học kĩ thuật, thầy cô tải về để sử dụng nhé. NGHIÊN CƯU KHKT CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC Ngoài ra thầy cô có thể tìm thêm

Giới thiệu 9-PL9 (Cau truc bao cao Du an-Đề tài KHKT ) Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 9-PL9 (Cau truc bao cao Du an-Đề tài KHKT ) mới nhất theo công văn BỘ Giáo Dục. Thầy cô lấy về chỉnh sửa cho phù hợp với địa phương mình nhé. HƯỚNG

Giới thiệu CẤU TRÚC BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHKT Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô CẤU TRÚC BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHKT mới nhất theo công văn BỘ Giáo Dục. Thầy cô lấy về chỉnh sửa cho phù hợp với địa phương mình nhé. CẤU TRÚC BÁO

Giới thiệu 7-PL7 (Phieu xac nhan cua cơ quan NC KHKT ) Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 7-PL7 (Phieu xac nhan cua cơ quan NC KHKT ) mới nhất theo công văn BỘ Giáo Dục. Thầy cô lấy về chỉnh sửa cho phù hợp với địa phương mình nhé. CƠ

Giới thiệu 01. DANH SÁCH CÁC LĨNH VỰC KHKT Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 01. DANH SÁCH CÁC LĨNH VỰC KHKT mới nhất theo công văn BỘ Giáo Dục. Thầy cô lấy về chỉnh sửa cho phù hợp với địa phương mình nhé. DANH SÁCH CÁC LĨNH VỰC CUỘC THI

Giới thiệu 0001. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT DỰ ÁN KHOA HỌC KĨ THUẬT Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 0001. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT DỰ ÁN KHOA HỌC KĨ THUẬT mới nhất theo công văn BỘ Giáo Dục. Thầy cô lấy về chỉnh sửa cho phù hợp với địa

Giới thiệu 01. DANH MUC CAC PHU LUC KHKT Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 01. DANH MUC CAC PHU LUC KHKT mới nhất theo công văn BỘ Giáo Dục. Thầy cô lấy về chỉnh sửa cho phù hợp với địa phương mình nhé. DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC (Kèm theo

Giới thiệu 5-PL5 (Phieu phe duyet du an KHKT) Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 5-PL5 (Phieu phe duyet du an KHKT) mới nhất theo công văn BỘ Giáo Dục. Thầy cô lấy về chỉnh sửa cho phù hợp với địa phương mình nhé. SỞ GD&ĐT ………………. CUỘC THI KHKT NĂM

Giới thiệu 2-PL2 (Phieu bao Hoc luc-Hanh kiem KHKT) Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 2-PL2 (Phieu bao Hoc luc-Hanh kiem KHKT) mới nhất theo công văn BỘ Giáo Dục. Thầy cô lấy về chỉnh sửa cho phù hợp với địa phương mình nhé. SỞ GD & ĐT ………..    

Giới thiệu 4-PL4 (Ho so du an KHKT) Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô 4-PL4 (Ho so du an KHKT) mới nhất theo công văn BỘ Giáo Dục. Thầy cô lấy về chỉnh sửa cho phù hợp với địa phương mình nhé. SỞ GD & ĐT ………….       TRƯỜNG

Scroll to Top
Scroll to Top