Bài giảng điện tử Kết nối tri thức Toán 6

Toán 6 KNTT TIẾT 44 – TAM GIÁC ĐỀU-HÌNH VUÔNG-LỤC GIÁC ĐỀU (T2) (Đinh Hạnh).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 44 – TAM GIÁC ĐỀU-HÌNH VUÔNG-LỤC GIÁC ĐỀU (T2) (Đinh Hạnh). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách giáo …

Toán 6 KNTT TIẾT 44 – TAM GIÁC ĐỀU-HÌNH VUÔNG-LỤC GIÁC ĐỀU (T2) (Đinh Hạnh). Read More »

Toán 6 KNTT TIẾT 43 – TAM GIÁC ĐỀU-HÌNH VUÔNG-LỤC GIÁC ĐỀU (T1) (Đinh Hạnh).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 43 – TAM GIÁC ĐỀU-HÌNH VUÔNG-LỤC GIÁC ĐỀU (T1) (Đinh Hạnh). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách giáo …

Toán 6 KNTT TIẾT 43 – TAM GIÁC ĐỀU-HÌNH VUÔNG-LỤC GIÁC ĐỀU (T1) (Đinh Hạnh). Read More »

Toán 6 KNTT TIẾT 42 – BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III (Đồng Thu Hằng).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 42 – BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III (Đồng Thu Hằng). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách giáo khoa …

Toán 6 KNTT TIẾT 42 – BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III (Đồng Thu Hằng). Read More »

Toán 6 KNTT TIẾT 37 – PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN – Tiết 1 (Bùi Huyền Trang).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 37 – PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN – Tiết 1 (Bùi Huyền Trang). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách …

Toán 6 KNTT TIẾT 37 – PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN – Tiết 1 (Bùi Huyền Trang). Read More »

Toán 6 KNTT TIẾT 32 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN (Đỗ Văn Đạt).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 32 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN (Đỗ Văn Đạt). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách …

Toán 6 KNTT TIẾT 32 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN (Đỗ Văn Đạt). Read More »

Toán 6 KNTT TIẾT 30 – TẬP HỢP SỐ NGUYÊN – Tiết 2 (Đỗ Thị Hường).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 30 – TẬP HỢP SỐ NGUYÊN – Tiết 2 (Đỗ Thị Hường). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách …

Toán 6 KNTT TIẾT 30 – TẬP HỢP SỐ NGUYÊN – Tiết 2 (Đỗ Thị Hường). Read More »

Toán 6 KNTT TIẾT 31 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN (Đỗ Văn Đạt).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 31 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN (Đỗ Văn Đạt). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách …

Toán 6 KNTT TIẾT 31 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN (Đỗ Văn Đạt). Read More »

Toán 6 KNTT TIẾT 29 – TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN – Tiết 1 (Đỗ Thị Hường).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 29 – TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN – Tiết 1 (Đỗ Thị Hường). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát …

Toán 6 KNTT TIẾT 29 – TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN – Tiết 1 (Đỗ Thị Hường). Read More »

Toán 6 KNTT TIẾT 27+28 – ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 (Vũ Trúc Hà).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 27+28 – ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 (Vũ Trúc Hà). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát …

Toán 6 KNTT TIẾT 27+28 – ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 (Vũ Trúc Hà). Read More »

Toán 6 KNTT TIẾT 14 – QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT – Tiết 2 (Vũ Thị Ngoan).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 14 – QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT – Tiết 2 (Vũ Thị Ngoan). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn …

Toán 6 KNTT TIẾT 14 – QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT – Tiết 2 (Vũ Thị Ngoan). Read More »

Toán 6 KNTT TIẾT 13 – QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT – Tiết 1 (Vũ Thị Ngoan).

Bài giảng Powerpoint TIẾT 13 – QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT – Tiết 1 (Vũ Thị Ngoan). Toán 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Toán 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn …

Toán 6 KNTT TIẾT 13 – QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT – Tiết 1 (Vũ Thị Ngoan). Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top