Bài giảng điện tử Kết nối tri thức Nghệ thuật 6

Nghệ thuật 6 KNTT TIẾT 21,22,23 – BÀI 10 Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình

Bài giảng Powerpoint TIẾT 21,22,23 – BÀI 10 Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình Nghệ thuật 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Nghệ thuật 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn …

Nghệ thuật 6 KNTT TIẾT 21,22,23 – BÀI 10 Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình Read More »

Nghệ thuật 6 KNTT TIẾT 14,15 – BÀI 7 Trang phục trong đời sống

Bài giảng Powerpoint TIẾT 14,15 – BÀI 7 Trang phục trong đời sống Nghệ thuật 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Nghệ thuật 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách giáo …

Nghệ thuật 6 KNTT TIẾT 14,15 – BÀI 7 Trang phục trong đời sống Read More »

Nghệ thuật 6 KNTT TIẾT 16,17,19 – BÀI 8 Sử dụng và bảo quản trang phục

Bài giảng Powerpoint TIẾT 16,17,19 – BÀI 8 Sử dụng và bảo quản trang phục Nghệ thuật 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Nghệ thuật 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát …

Nghệ thuật 6 KNTT TIẾT 16,17,19 – BÀI 8 Sử dụng và bảo quản trang phục Read More »

Nghệ thuật 6 KNTT TIẾT 12 – Bài 6 Dự án bữa ăn kết nối yêu thương

Bài giảng Powerpoint TIẾT 12 – Bài 6 Dự án bữa ăn kết nối yêu thương Nghệ thuật 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Nghệ thuật 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám …

Nghệ thuật 6 KNTT TIẾT 12 – Bài 6 Dự án bữa ăn kết nối yêu thương Read More »

Nghệ thuật 6 KNTT TIẾT 31,32,33 – BÀI 14 DỰ ÁN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG GĐ

Bài giảng Powerpoint TIẾT 31,32,33 – BÀI 14 DỰ ÁN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG GĐ Nghệ thuật 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Nghệ thuật 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên …

Nghệ thuật 6 KNTT TIẾT 31,32,33 – BÀI 14 DỰ ÁN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG GĐ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top