Bài giảng điện tử Kết nối tri thức Lịch sử 6

Lịch sử 6 KNTT Bài 7. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Lưỡng Hà Cổ Đại (BÀI 7 – CTST

Bài giảng Powerpoint Bài 7. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Lưỡng Hà Cổ Đại (BÀI 7 – CTST Lịch sử 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Lịch sử 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo …

Lịch sử 6 KNTT Bài 7. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Lưỡng Hà Cổ Đại (BÀI 7 – CTST Read More »

Lịch sử 6 KNTT Bài 6 Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Bài giảng Powerpoint Bài 6 Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy Lịch sử 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Lịch sử 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám …

Lịch sử 6 KNTT Bài 6 Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy Read More »

Lịch sử 6 KNTT Bài 6 Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy Sông Nile (BÀI 6- CTST

Bài giảng Powerpoint Bài 6 Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy Sông Nile (BÀI 6- CTST Lịch sử 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Lịch sử 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các …

Lịch sử 6 KNTT Bài 6 Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy Sông Nile (BÀI 6- CTST Read More »

Lịch sử 6 KNTT Bài 19 Vương quốc Chăm Pa từ thế kỉ II đến thế kì X

Bài giảng Powerpoint Bài 19 Vương quốc Chăm Pa từ thế kỉ II đến thế kì X Lịch sử 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Lịch sử 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn …

Lịch sử 6 KNTT Bài 19 Vương quốc Chăm Pa từ thế kỉ II đến thế kì X Read More »

Lịch sử 6 KNTT Bài 17 Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việ

Bài giảng Powerpoint Bài 17 Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việ Lịch sử 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Lịch sử 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo …

Lịch sử 6 KNTT Bài 17 Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việ Read More »

Lịch sử 6 KNTT Bài 15 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Bài giảng Powerpoint Bài 15 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc Lịch sử 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Lịch sử 6 Kết nối tri thức hay nhất, …

Lịch sử 6 KNTT Bài 15 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc Read More »

Lịch sử 6 KNTT Bài 14 Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (Tiết 1 mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3; Tiết 4 luyện tập và vận dụng)

Bài giảng Powerpoint Bài 14 Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (Tiết 1 mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3; Tiết 4 luyện tập và vận dụng) Lịch sử 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Lịch sử 6 Kết …

Lịch sử 6 KNTT Bài 14 Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (Tiết 1 mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3; Tiết 4 luyện tập và vận dụng) Read More »

Lịch sử 6 KNTT Bài 13 Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á( từ đầu công nguyên đến thế kỉ X

Bài giảng Powerpoint Bài 13 Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á( từ đầu công nguyên đến thế kỉ X Lịch sử 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Lịch sử 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các …

Lịch sử 6 KNTT Bài 13 Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á( từ đầu công nguyên đến thế kỉ X Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top