Bài giảng điện tử Kết nối tri thức Công nghệ 6

Công nghệ 6 KNTT TIẾT 12 – Bài 6 Dự án bữa ăn kết nối yêu thươn

Bài giảng Powerpoint TIẾT 12 – Bài 6 Dự án bữa ăn kết nối yêu thươn Công nghệ 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám …

Công nghệ 6 KNTT TIẾT 12 – Bài 6 Dự án bữa ăn kết nối yêu thươn Read More »

Công nghệ 6 KNTT TIẾT 21,22,23 – BÀI 10 Khái quát về đồ dùng điện trong gia đìn

Bài giảng Powerpoint TIẾT 21,22,23 – BÀI 10 Khái quát về đồ dùng điện trong gia đìn Công nghệ 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn …

Công nghệ 6 KNTT TIẾT 21,22,23 – BÀI 10 Khái quát về đồ dùng điện trong gia đìn Read More »

Công nghệ 6 KNTT TIẾT 16,17,19 – BÀI 8 Sử dụng và bảo quản trang phụ

Bài giảng Powerpoint TIẾT 16,17,19 – BÀI 8 Sử dụng và bảo quản trang phụ Công nghệ 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát …

Công nghệ 6 KNTT TIẾT 16,17,19 – BÀI 8 Sử dụng và bảo quản trang phụ Read More »

Công nghệ 6 KNTT TIẾT 31,32,33 – BÀI 14 DỰ ÁN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG G

Bài giảng Powerpoint TIẾT 31,32,33 – BÀI 14 DỰ ÁN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG G Công nghệ 6 Kết nối tri thức. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên …

Công nghệ 6 KNTT TIẾT 31,32,33 – BÀI 14 DỰ ÁN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG G Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top