Bài giảng điện tử Cánh Diều

Bài giảng điện tử Bài 8. Các loại vải thường dùng trong may mặc

Bài giảng Powerpoint Bài 8. Các loại vải thường dùng trong may mặc Công nghệ 6 Cánh Diều. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ lớp 6 bộ sách Cánh diều hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách giáo khoa …

Bài giảng điện tử Bài 8. Các loại vải thường dùng trong may mặc Read More »

Bài giảng điện tử Bài 4. Sử dụng năng lượng trong gia đình

Bài giảng Powerpoint Bài 4. Sử dụng năng lượng trong gia đình Công nghệ 6 Cánh Diều. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ lớp 6 bộ sách Cánh diều hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách giáo khoa Công …

Bài giảng điện tử Bài 4. Sử dụng năng lượng trong gia đình Read More »

Bài giảng điện tử Ôn tập chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình

Bài giảng Powerpoint Ôn tập chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình Công nghệ 6 Cánh Diều. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ lớp 6 bộ sách Cánh diều hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách giáo …

Bài giảng điện tử Ôn tập chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình Read More »

Bài giảng điện tử Ôn tập chủ đề 3. Trang phục và thời trang

Bài giảng Powerpoint Ôn tập chủ đề 3. Trang phục và thời trang Công nghệ 6 Cánh Diều. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ lớp 6 bộ sách Cánh diều hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách giáo khoa …

Bài giảng điện tử Ôn tập chủ đề 3. Trang phục và thời trang Read More »

Bài giảng điện tử Ôn tập chủ đề 2. Bảo quản và Chế biến thực phẩm

Bài giảng Powerpoint Ôn tập chủ đề 2. Bảo quản và Chế biến thực phẩm Công nghệ 6 Cánh Diều. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ lớp 6 bộ sách Cánh diều hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách …

Bài giảng điện tử Ôn tập chủ đề 2. Bảo quản và Chế biến thực phẩm Read More »

Bài giảng điện tử Bài 15. Máy điều hoà không khí một chiều

Bài giảng Powerpoint Bài 15. Máy điều hoà không khí một chiều Công nghệ 6 Cánh Diều. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ lớp 6 bộ sách Cánh diều hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách giáo khoa Công …

Bài giảng điện tử Bài 15. Máy điều hoà không khí một chiều Read More »

Bài giảng điện tử Bài 13. Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại.

Bài giảng Powerpoint Bài 13. Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại. Công nghệ 6 Cánh Diều. Thư viện Stem – Steam gửi đến quý thầy cô Bài giảng điện tử Công nghệ lớp 6 bộ sách Cánh diều hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách giáo khoa Công …

Bài giảng điện tử Bài 13. Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại. Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top